Закрила за дома

Завеждане на щети

Как да заведеш щета?

  • В ликвидационен център на Дженерали Застраховане (Claims Agencies Generali)
  • В офис на Дженерали Застраховане (в случай, че във Вашето населено място няма ликвидационен център на Дженерали Застраховане);
  • На тел. *7222 (от страната, за всички мобилни оператори и фиксирани мрежи, на цена според тарифния Ви план).

Как да заведеш щета?

Какво трябва да направиш след като ни уведомиш за събитието?

  • Вземи мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите, спасяване и запазване на имуществото;
  • Не извършвай ремонт и го запази в същото състояние, в което е било при настъпването на събитието, освен ако не получиш други писмени инструкции от нас;
  • Информирай компетентните органи.

Какво трябва да направиш след като ни уведомиш за събитието?