Гражданска отговорност на автомобилистите

Завеждане на щети

Как да заведеш щета?

Изпрати e-mail на [email protected] със следната информация:

  • Твоите имена / фирма;
  • Номер на полица;
  • Дата на събитие;
  • Място на събитие;
  • Кратко описание;
  • Телефон за връзка.

Общият размер на файловете, не трябва да надвишава 8 МБ.

Можеш също така да посетиш един от нашите (Claims Agencies Generali).Как да заведеш щета?