Каско на МПС

Завеждане на щети

Как да заведеш щета?

Изпрати и-мейл на [email protected] със следната информация:

  • Твоите имена / фирма;
  • Номер на полица;
  • Дата на събитие;
  • Място на събитие;
  • Кратко описание;
  • Телефон за връзка.
    *Общият размер на файловете, не трябва да надвишава 8 МБ.

Онлайн:

  • Може да заведеш щета по каско и чрез приложението My Generali, ако си се регистрирал в него.

Както и винаги можеш да посетиш един от нашите ликвидационни центрове (Claims Agencies Generali)

Как да заведеш щета?