Дженерали е един от най-големите доставчици на застраховки и управление на активи в световен мащаб. За последните 192 години, откакто оперира компанията, ние сме изградили международна група, оперираща в над 50 страни по света, с брутен премиен приход около €81.5  млрд. на година (данни за 2022г). Наброяваме 82 000 служителя, обслужваме 69 млн. клиенти и като Група имаме водещата позиция за Европа, а в Азия и Латинска Америка постепенно и стабилно увеличаваме присъствието си.

 

Нашата цел - "да дадем възможност на хората да оформят по-сигурно и устойчиво бъдеще, като се грижим за техния живот и мечти" - е причината, поради която съществуваме, и тя ни вдъхновява и мотивира.

 

Нашата амбиция е да сме Партньор за цял живот на клиентите си, като им предлагаме иновативни и персонализирани решения, благодарение на дистрибуторската ни мрежа.
Ние сме приобщаваща и отворена общност, в която предприемачеството и растежът ни се насърчават, а работата, която вършим, ни дава възможност да променяме живота на хората.

 

Нашата стратегия за хората

За да съпътстваме стратегическият цикъл и нови бизнес професионалисти, сме разработили GPeople24 Ready for the Next, новата стратегия на Generali за хората, която ръководи приоритетите и инициативите на Групата през тригодишния период 2022-24 г.

Нашата стратегия за хората

Ценностите и поведенията като основа на нашата култура

Ценностите на Generali описват това, което е важно за нас, и ние се придържаме към тях, независимо от всичко:

Изпълняваме обещанията си
Ценим нашите хора
Живеем в една общност
Открити сме


Нашите поведения описват начина, по който всички ние искаме да правим нещата и да изпълняваме задачите си всеки ден, те са нашият начин на действие, който ни прави различни от останалите. Те са нашият ангажимент като общност и като отделни личности. Те са начинът, по който искаме да измерваме как постигаме резултати. 


ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ: действаме проактивно и със страст към отличното представяне
ОПРОСТЯВАНЕ: опростяваме нещата, адаптираме се бързо и вземаме интелигентни решения
ДОБРО ОТНОШЕНИЕ: партнираме си с хората, показваме емпатия и отборен дух
ИНОВАЦИЯ: прегръщаме различията, които ни позволяват да създаваме нови неща

Бъди част от нашата култура

Искате ли да бъдете част от нашата история? Мирогледът ни е най-мощния капитал, който имаме.

Дали в Буенос Айрес или Банкок, Мюнхен или Мадрид, хората в Дженерали се чувстват част от една общност.  

Това чувство за принадлежност идва от нашия ангажимент да променяме живота на хората, ангажимент, който е продължил близо два века и това е най-важното наследство на нашата група.

Фокусирани върху клиента

Нашите хора са загрижени за хората: ние се стремим да намерим ефективни решения, независимо дали обслужваме някои от милионите хора, които разчитат на Дженерали всеки ден, или работим с  колегите ни от цял свят. 

Достъпни и разбираеми

Ние имаме способността да преосмисляме проблема и да намираме по-лесни, по-практични начини за решаването му. Един интелектуален актив, който движи глобалният ни бизнес успех.

Ориентирани към представянето

Нашите служители успяват да разгледат проблема от друг ъгъл, намирайки по-лесни, по-практични начини за решаването му. Това е ключова характеристика, която дефинира успеха ни през цялата почти 200-годишна история.

Предприемчиви и иновативни

Нашият ангажимент е да върнем ентусиазма и отдадеността, така че нашите хора да се гордеят с работата си в Дженерали. 

Ние вярваме в създаването на среда, където хората могат да се чувстват бодри и вдъхновени да направят промяната.Нашата стратегия за разнообразие, равенство и приобщаване /DEI/

Ние, в Дженерали, вярваме, че нашите различия са от значение. В основата на всичко, което правим, е фактът, че всички ние сме човешки същества, уникални по свой собствен начин, носители на различни култури, начини на живот, нагласи и предпочитания.

Нашият ангажимент е да използваме това Многообразие, за да създаваме дългосрочна стойност, да бъдем иновативни, устойчиви, да правим разликата за нашите хора, клиенти, партньори, както и за нашите общности.

Стремим се да насърчаваме култура, в която DEI е заложена в начина, по който работим и правим бизнес всеки ден. Всички ние по света предприемаме действия, за да осигурим приобщаващо, справедливо и безопасно работно място, където всеки човек има достъп до еднакви възможности, чувства се овластен да поеме отговорност и да оспорва предразсъдъците, водещи до трансформация с добро отношение.
Имаме ясна стратегия, подкрепена от структурирано управление на DEI, и вярваме в предприемането на конкретни измерими действия за постигане на амбициите ни. 

Нашите ключови приоритети за Стратегията за хората на Generali 2022-24 са:  

Разнообразие

Имаме две основни области на внимание: пол и поколения.

 

Що се отнася до пола, Групата вече е балансирана по отношение на общата работна сила и се стреми да запази това разпределение. Освен това имаме ясна амбиция да увеличим присъствието на жени на стратегически позиции (достигайки 40% на ниво Група). За постигането на тази цел на ниво Група са въведени две текущи програми: Lioness Acceleration Program, 12-месечно пътуване за развитие на висши мениджъри жени с цел подобряване на изпълнителното присъствие, политическата интелигентност и стратегическото лидерство, и Elevate 2.0, насочена към жени мениджъри с цел насърчаване на тяхното развитие и кариерно израстване чрез 3 ключови елемента: спонсорство, обучение за ръководни позиции и мрежа за жени и съюзници.

 

Тези две групови програми се допълват от повече от 100 действия, стартирани на местно ниво.

Що се отнася до поколенията, ние искаме да осигурим баланс и съжителство между поколенията, да насърчим обмена на компетенции на всички нива и да привлечем, задържим и ангажираме най-добрите таланти. Ето защо през 2020 г. стартирахме Future Owners - програма, насочена към идентифициране и развитие на професионалисти с максимум 6/7-годишен опит и ускоряване на кариерата им.Освен това стартирахме програма за реципрочно менторство на Групата, в която участват +400 служители, за да използваме ноу-хауто на нашите хора.

Тези програми се допълват от повече от 40 действия, стартирани на местно ниво, като например обратно наставничество, интервюта за ориентация, програми за таланти за по-опитни хора и програми за дипломиране.

Равенство

Ангажирани сме с равенството, за да постигаме въздействащи резултати чрез насърчаване на справедливо отношение и достъп до възможности, като същевременно работим за премахване на институционалните и несъзнателните бариери, които ограничават всеки да разгърне пълния си потенциал.

Ние сме ангажирани с постигането на нулева разлика в равното заплащане по отношение на разликата в заплащането на мъжете и жените за сравними длъжности (равна разлика в заплащането) и върху баланса между половете по отношение на разликата в заплащането на мъжете и жените в цялата организация, независимо от длъжностите (разлика в заплащането на мъжете и жените).

 

Приобщаване

 

Насърчаваме нагласи, поведение, процеси и практики за пълно приемане на всички различни идентичности, които имаме в нашата организация: пол, сексуална ориентация, възраст, способности, култури, етноси, вярвания, характери, за да създадем среда, в която всеки човек може да бъде себе си и да се чувства ценен, уважаван и способен да допринесе със своите таланти за нашите иновации, растеж и успех. Ние се борим с всяка форма на дискриминация, за да осигурим реално включване на всички хора. Реализирахме поредицата от бързи обучения "Осъзнато включване", за да повишим осведомеността относно несъзнателните предразсъдъци, които оказват влияние върху процесите на вземане на решения.

Искаме да привличаме и задържаме хора с различен опит, нови умения и глобално мислене и се стремим да поддържаме ангажираността на всички наши служители, като насърчаваме споделянето на компетенции (чрез инициативи като работа в сянка, реципрочно и обратно наставничество), предоставяме правилните възможности и развиваме умения, които да съпътстват нашето трансформационно пътуване. За тази цел WeLearn разполага с +200 програми за повишаване на квалификацията и преквалификация. 

Освен това бяха стартирани много инициативи за по-нататъшно насърчаване на приобщаването на хора с увреждания и с различна сексуална ориентация.