Гражданска отговорност на автомобилистите

Защо да изберете нас?

 • Ние ще Ви предложим атрактивни цени и специални преференциални оферти за опитни водачи, както и за брой застраховани автомобили; 
 • При нас ще получите отстъпка по застраховки „Каско на МПС“, “Автомобилен асистънс за България” или „Автомобилен асистанс за Европа“, ако сключите застраховка “Гражданска отговорност”. 


Защо да изберете нас?

Изчислете премия и сключете застраховка

Тази застраховка Ви помага при:

 • Неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт до 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица; 
 • Вреди на имущество до 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица. 

Искам да получа оферта

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Информация за продукта

За кого е предназначена застраховката?

 • Тази застраховка ще Ви помогне в случай, че Вие или Вашите служители виновно причините щети на трети лица. Затова е важно Вашият автопарк винаги да има сключена застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.   
 • “Гражданска отговорност” на автомобилистите е задължителна застраховка за всички собственици на моторни превозни средства – физически или юридически лица; 
 • Тя покрива отговорността на застрахования за нанесени имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при използването на моторно превозно средство; 
 • Собственикът на моторното превозно средство e отговорен при нанесена вреда  съгласно българското законодателство или спрямо законодателството на държавата, в която е настъпила вредата; 
 • При нанесена вреда от страна на водача на моторно превозно средство, ние като застраховател е ще изплатим застрахователно обезщетение, съгласно Кодекса за застраховане. 

Вреди до какъв размер покрива застраховката?

Дженерали Застраховане предлага утвърдените с нормативни актове минимални задължителни лимити на отговорност. За територията на Република България те са: 

 • за неимуществени и имуществени вреди при телесно увреждане или смърт: 
  10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица; 
 • за вреди на имущество (вещи): 
  2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица. 

Как се определя размерът на застрахователния лимит при вреди, настъпили в чужбина?

Той се определя съгласно местното законодателство на държавата, в която е настъпило събитието и изискванията на Кодекса за застраховане.

Териториалното покритие на застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите включва:

 • Територията на Република България; 
 • Всички държави, които са част от системата “Зелена карта”; 
 • Територията на трети държави извън системата “Зелена карта” – когато вредите са причинени на лица от държава от системата “Зелена карта” по време на пътуване между две държави членки на същата система.  

Документи за изтегляне
Име на документа Вид на документа Размер на документа  
ИДЗП - Гражданска отговорност на автомобилистите PDF 1.15 MB Свали
Други Застраховки
Автомобилен асистанс за България

Автомобилен асистанс за България

За Вашия автопарк
Автомобилен асистанс за Европа

Автомобилен асистанс за Европа

За Вашия автопарк
Пакет "Автогрижа"

Пакет "Автогрижа"

За Вашия автопарк
Каско на МПС

Каско на МПС

За Вашия автопарк