Имущество за малък и среден бизнес

Защо да изберете нас?

 • Ние предлагаме конкурентни тарифни условия за застраховане и допълнителни отстъпки;  
 • Гарантираме бърз и ефективен административен процес при издаване на застрахователна полица; 
 • Не се прилагат самоучастия по рисковете Земетресение и Наводнение, освен по Ваше искане. В случай, че желаете да бъде включено самоучастие, след оценка от наша страна може да бъде договорено такова. Това намалява крайната премия по полицата;
 • При нас получавате професионално обслужване, прецизност и експертност при ликвидацията на щети.

Защо да изберете нас?

Свържете се с нас

Тази застраховка Ви помага при:

 • Наводнение;  
 • Счупване на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;   
 • Кражба чрез взлом;
 • Пожар; 
 • Късо съединение и токов удар; 
 • Деклариране на материални запаси. 

Искам да получа оферта

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Информация за продукта

За кого е подходяща застраховката?

Застраховка “Имущество за малък и среден бизнес” е за Вас, ако сте собственик на движимо и/или недвижимо имущество, което се ползва за търговски или производствени цели на територията на Република България.  

Какво застраховаме?

Застраховката е за движимо и недвижимо имущество, което може да бъде: 

 • Собственост на застрахования; 
 • Наето от застрахования; 
 • Предоставено на отговорно пазене на застрахования.  

Видовете имущество, което може да бъде застраховано, включват:

 • Имущества на търговски дружества, кооперации и еднолични търговци, които се ползват за търговия, извършване на услуги или на други непроизводствени дейности;
 • Имущества на производствени обекти: оборудване, машини и съоръжения, материални запаси (материали, стоки, незавършено производство, готова продукция), други имущества - по опис; 
 • Имущества на физически лица, упражняващи свободни професии или занаяти, служещи за осъществяване на тяхната трудова дейност;
 • При специални условия могат да се застраховат и фотоволтаични системи.

Какви рискове покрива застраховката?

Основното покритие на застраховката включва:  

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;  Разходи за разчистване  

Допълнителни покрития:  

 • Буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед, измръзване;  
 • Наводнение, вследствие на природни бедствия;  
 • Свличане и срутване на земни пластове и подпочвени води;  
 • Земетресение; 
 • Изтичане на вода и пара;  
 • Удар от транспортно средство и щети в резултат на авария на товаро-разтоварни машини, удар от животно; 
 • Късо съединение и токов удар; 
 • Действие на морски вълни; 
 • Разходи за алтернативно настаняване; 
 • Загуба на доход от наем; 
 • Щети по време на транспорт при промяна на адреса на застраховката; 
 • Стачки и бунтове;  
 • Деклариране на материални запаси;  
 • Вандализъм /злоумишлени действия на трети лица; 
 • Счупване на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;  
 • Кражба чрез взлом; 
 • Грабеж; 
 • Кражба чрез взлом или грабеж на пари в каса и/или трезор;  
 • Кражба чрез използване на техническо средство; 
 • Гражданска отговорност към трети лица; 
  Преносима електронна техника/оборудване извън застрахованите помещения.  

  Застраховка „Имущество за малък и среден бизнес“ покрива обекти със застрахователна сума до 2 милиона лева.  

Документи за изтегляне
Име на документа Вид на файла Размер на файла  
ИДЗП_ИмуществоЗаМалък_И_СреденБизнес PDF 1.15 MB Свали
ОбщиУсловия_ИмуществоЗаМалък_И_СреденБизнес PDF 0.36 MB Свали
ПредложениеВъпросник_ИмуществоЗаМалък_И_СреденБизнес PDF 0.19 MB Свали
Други Застраховки
Всички монтажни рискове

Всички монтажни рискове

Сигурност за Вашата дейност
Дженерали Бизнес Бенефит

Дженерали Бизнес Бенефит

Цялостно решение за Вашия бизнес
Прекъсване на дейността

Прекъсване на дейността

Спокойствие в непредвидени ситуации
Медицинска застраховка "Закрила" + пакет Алтернативно лечение

Медицинска застраховка "Закрила" + пакет Алтернативно лечение

За здравето на Вашия екип