Защо да изберете нас?

 • Ние предлагаме конкурентни тарифни условия за застраховане и допълнителни отстъпки;   
 • Предлагаме широк обхват от застрахователни покрития; 
 • Ние предоставяме бърз и ефективен административен процес при издаване на застрахователна полица;  
 • Гарантираме прецизност и експертност при ликвидацията на щети.  

Защо да изберете нас?

Свържете се с нас

Тази застраховка Ви помага при:

 • Дефекти в отливка или материал; 
 • Грешки в проектирането; 
 • Грешки при изработката или монтажа; 
 • Недостатъчен опит и/или небрежност; 
 • Недостиг на вода в котли; 
 • Физическа експлозия, която не е част от нормалния технологичен процес; 
 • Откъсване в резултат на центробежните сили; 
 • Късо съединение.

Искам да получа оферта

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Информация за продукта

За кого е подходяща застраховката?

Застраховка Авария на машини е за Вас, ако вие като юридическо лице извършвате производствена дейност.

Какви рискове покрива застраховката?

Застраховката покрива вреди, нанесени на застрахованите машини и съоръжения от застрахователни събития, които са настъпили внезапно, случайно и непредвидено. Тези събития могат да бъдат предизвикани от различни обстоятелства, като те водят до необходимост от поправка или замяна на машини.  
 
Това може да бъде причинено от: 
 • Дефекти в отливка или материал;  
 • Грешки в проектирането;  
 • Грешки при изработката или монтажа;  
 • Недостатъчен опит и/или небрежност;  
 • Недостиг на вода в котли;  
 • Физическа експлозия, която не е част от нормалния технологичен процес;  
 • Разкъсване в резултат на центробежните сили;  
 • Късо съединение;  
Всяка друга причина, освен изрично изключените в условията на застраховката, която води до необходимостта от поправка или замяна на застрахованите машини или на части от тях.  
 
Към основното покритие може да бъде предоставено допълнително покритие спрямо Вашите нужди.  

Какви са условията за сключване на застраховката?

Застраховка Авария на машини не може да бъде сключвана самостоятелно, а в комбинация с продуктите "Имущество за среден и малък бизнес" или "Имущество за корпоративен бизнес".  

Как се определя застрахователната сума?

Застрахователната сума за всяка машина се определя от Вас. Тя трябва да включва в себе си няколко компонента: 
 • Стойността на разходите за замяна на застрахованата машина с нова от същия вид и производителност; 
 • Размера на разходите за транспорт и монтаж – с изключение на разходите за експресен и въздушен транспорт; 
 • Дължимите мита и такси за доставката на нова машина. 

Как се определя застрахователната премия?

Застрахователната премия се определя от "Дженерали Застраховане" АД, съгласно тарифните условия, действащи към момента на сключване на застраховката.

Документи за изтегляне
Име на документа Вид на документа Размер на документа  
Информационен документ за застрахователен продукт PDF 0.49 MB Свали
Други застраховки
Всички монтажни рискове

Всички монтажни рискове

Сигурност за Вашата дейност
Каско на МПС

Каско на МПС

За Вашия автопарк
Застрахователен пакет "Health Line"

Застрахователен пакет "Health Line"

За здравето на Вашия екип
Трудова злополука

Трудова злополука

За сигурността на Вашите служители