Електронна техника и оборудване

Защо да изберете нас?

 • Предлагаме широк избор на отделни застрахователни покрития отговарящи на Вашите нужди и изисквания.  

 • Предлагаме конкурентни тарифни условия. 

 • Гарантираме бърз и ефективен административен процес при издаване на застрахователна полица. 

 • Работим с прецизност и експертност при ликвидацията на щети.

Защо да изберете нас?

Свържете се с нас

Тази застраховка Ви помага при:

 • Материални вреди, причинени от пожар и природни бедствия;
 • Материални вреди, причинени от кражба, влизане с взлом и вандализъм;
 • Стачки, бунтове и граждански размирици;
 • Външни носители на данни;
 • Прекъсване на дейност.


Искам да получа оферта

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Информация за продукта

За кого е предназначена застраховката?

Застраховка “Всички рискове на електронна техника и оборудване” е за Вас, ако като юридическо лице вие сте собственик, наемател или ползвател на:

 • Електронна техника и оборудване;
 • Външни носители на данни – включително стандартен и потребителски софтуер.

Какво можете да застраховате?

Обект на застраховане са монтирани и въведени в експлоатация (след приключване на приемателните тестове) електронна техника и/или електронно оборудване, като: 

 • електронни системи за обработка на данни;  
 • персонални компютри (стационарни и преносими), сървъри, и офис оборудване (копирни машини, принтери, скенери, мултимедиа и други);  
 • електронно управлявани машини и съоръжения, като текстообработващи машини, сканиращи устройства, фотографска техника и други подобни; 
 • електронно-изчислителни устройства за контрол и управление на производствени машини, процеси и промишлени съоръжения с цифрово програмно управление, промишлени роботи и други подобни; 
 • електромедицинска техника (рентгени, скенери, томографи и други), апаратура за лабораторни изследвания и цялостно оборудване на медицински центрове и болници;  
 • електронни съоръжения за комуникация като автоматични телефонни централи, радио и телевизионни съоръжения и оборудване, кабелни мрежи (включително оптични);  
 • алармени и пожароизвестителни системи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа;
 • спомагателно оборудване (климатични инсталации, устройства за непрекъснато електрозахранване (UPS) и други), при условие че са в пряка експлоатационна зависимост със застрахованата електронна техника и/или оборудване; 

Какви рискове покрива застраховката?

Материални вреди – покритието е от вида всички рискове, и включва:

 • Пожар – включително последиците от гасенето му;
 •  Природни бедствия;
 • Кражба чрез взлом;
 • Късо съединение, токов удар;
 • Пряко и непряко попадение на мълния;
 • Дим, сажди и корозионни газове;
 • Грабеж и вандализъм (злоумишлени действия на трети лица);
 • Удар от моторно превозно средство (МПС) или животно;
 • ВиК авария;
 • Свличане и срутване на земни пластове;
 • И много други.

Допълнителните рискови покрития включват:  

 • Стачки, бунтове и граждански размирици;
 • Разходи за извънреден труд, нощен труд, труд по време на официални празници и експресни доставки (без въздушни);  
 • Допълнителни разходи за самолетни доставки;   
 • Преносима електронна техника / оборудване извън помещенията;   
 • Земетресение;  
 • Кражба чрез използване на техническо средство.  

Какви допълнителни рискове покрива застраховката?

Външни носители на данни:

В тази категория влизат всички рискове по покритие материални вреди, свързани с:  

 • Невъзможността за записване и съхранение на информация върху външни носители на данни, като магнитно-оптични дискове, външни HDD, и други подобни, включително повреждане и унищожаване на съхраняваните данни и разходите по възстановяването им; 
 • Вреди върху лицензиран стандартен и/или специализиран софтуер, използван в застрахованото електронно оборудване.   

Допълнителни разходи за:

 • Използване на алтернативна (заместваща) електронна техника и/или оборудване, когато застрахованите техника и оборудване не могат да функционират по предназначение.

Прекъсване на дейността:

 • Покрива понесените преки финансови загуби, изразяващи се в загубата на брутна печалба в резултат на намаляване на търговския оборот и увеличаване на разходите за дейността или пропуснати печалби в резултат на прекъсване на дейността поради нанесена щета върху застрахованата електронна техника и/или оборудване.

Документи за изтегляне
Document name File TYPE File size  
Информационен документ за застрахователен продукт Всички рискове на електронна техника и оборудване PDF 0.00 MB Свали
Общи условия Всички рискове на електронна техника и оборудване PDF 0.00 MB Свали
Други Застраховки
Гражданска отговорност на автомобилистите

Гражданска отговорност на автомобилистите

За Вашия автопарк
Имущество за малък среден бизнес

Имущество за малък среден бизнес

Спокойствие за Вашия бизнес
Медицинска застраховка "Закрила" + пакет Алтернативно лечение

Медицинска застраховка "Закрила" + пакет Алтернативно лечение

За здравето на Вашия екип
Дженерали Бизнес Бенефит

Дженерали Бизнес Бенефит

Цялостно решение за Вашия бизнес