Имущество за корпоративен бизнес

Защо да изберете нас?

 • Ние предлагаме конкурентни  условия за застраховане; 
 • Гарантираме бърз и ефективен административен процес при издаване на застрахователна полица;  
 • При нас получавате професионално обслужване, прецизност и експертност при ликвидацията на щети; 
 • Оферта за застраховка може да бъде получена след получаване на задължителна подробна информация за обекта, който ще бъде застрахован и изготвяне на индивидуална оценка на предприетите мерки за сигурност и безопасност. 

Защо да изберете нас?

Свържете се с нас

Тази застраховка Ви помага при:

 • Загуба на доход от наем;  
 • Пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;  
 • Буря (падане на дървета и клони), градушка, проливен дъжд, сняг, лед, измръзване; 
 • Кражба чрез взлом;  
 • Грабеж.

Искам да получа оферта

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Информация за продукта

За кого е подходяща застраховката?

Застраховка “Имущество за корпоративен бизнес” е за Вас, ако Вие: 

 • Сте физическо или юридическо лице; 
 • Извършвате производствена или непроизводствена дейност. 

Какво застраховаме?

Застраховката е за движимо и недвижимо имущество, което може да бъде: 

 • Собствено; 
 • Наето;
 • Предоставено на отговорно пазене или друго.

Това имущество може да бъде:

 • Имущество, свързано с производство - оборудване, машини и съоръжения, материални запаси (материали, стоки, незавършено производство, готова продукция), други имущества - по опис;
 • Имущества, свързани с непроизводствена дейност – използвани за търговия, услуги и други дейности, които са на търговски дружества, кооперации или еднолични търговци; 
 • Имущества на физически лица, упражняващи свободни професии или занаяти, служещи за осъществяване на тяхната трудова дейност;
 • По „Имущество за корпоративен бизнес“се застраховат обекти със застрахователна сума над 2 милиона лева. 


Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие:  

 • Пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;  
 • Разходи за разчистване.  

Допълнителни покрития:  

 • Буря (падане на дървета и клони), градушка, проливен дъжд, сняг, лед, измръзване; 
 • Наводнение вследствие на природни бедствия; 
 • Свличане и срутване на земни пластове и подпочвени води; 
 • Земетресение; 
 • Изтичане на вода и пара; 
 • Удар от транспортно средство и щети в резултат на авария на товаро-разтоварни машини, удар от животно;  
 • Действие на морски вълни;  
 • Разходи за алтернативно настаняване;  
 • Загуба на доход от наем;  
 • Щети по време на транспорт при промяна на адреса на застраховката;  
 • Стачки и бунтове;  
 • Деклариране на материални запаси;  
 • Вандализъм /злоумишлени действия на трети лица;  
 • Счупване на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;  
 • Кражба чрез взлом;  
 • Грабеж; 
 • Кражба чрез взлом или грабеж на пари в каса и/или трезор;  
 • Кражба чрез използване на техническо средство;  
 • Преносима електронна техника/оборудване извън застрахованите помещения.  

Документи за изтегляне
Име на документа Вид файл Размер на файла  
ИДЗП_ИмуществоЗаКорпоративенБизнес PDF 0.50 MB Свали
Други Застраховки
Автомобилен асистанс за България

Автомобилен асистанс за България

За Вашия автопарк
Прекъсване на дейността

Прекъсване на дейността

Спокойствие в непредвидени ситуации
Дженерали Бизнес Бенефит

Дженерали Бизнес Бенефит

Цялостно решение за Вашия бизнес
Професионални отговорности

Професионални отговорности

За спокоен бизнес