Прекъсване на дейността

Защо да изберете нас?

 • Ние предлагаме конкурентни  условия за застраховане;  
 • Предлагаме бърз и ефективен административен процес при издаване на застрахователна полица;  
 • Гарантираме прецизност и експертност при ликвидацията на щети. 

Защо да изберете нас?

Свържете се с нас

Тази застраховка Ви помага при:

 • Намаляване на нетната печалба;
 • Постоянни разходи;
 • Необходимите разходи за предотвратяване или ограничаване на размера на загубите.

Искам да получа оферта

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Информация за продукта

За кого е подходяща застраховката?

Застраховка “Прекъсване на дейността” е за вас, ако: 

 • Вие сте юридическо лице; 
 • Извършвате производствена или непроизводствена дейност. 

Какво застраховаме?

Застраховката има за цел да покрие финансовите загуби при прекъсване на производствената дейност. Прекъсването трябва да е в резултат на вреда върху имуществото, което се използва за производство, и е застраховано с "Имущество за среден и малък бизнес" или "Имущество за корпоративен бизнес". 

Какви рискове покрива застраховката?

 • Намаляване на нетната печалба – когато тя е намаляла в резултат на свиване на оборота заради прекъсване на дейността, вследствие на настъпило застрахователно събитие; 
 • Постоянни разходи – когато тези разходи не могат да бъдат спестени заради прекъсване на дейността и не могат да бъдат покрити от оборота, реализиран след настъпването на застрахователното събитие;  
 • Необходимите разходи за предотвратяване или ограничаване на размера на загубите – размерът на покритието е равен на размера на реализираното намаление на загубите. 

Как се определя застрахователната сума?

Размерът на застрахователната сума трябва да е равен на максималния размер на потенциалните финансови загуби за договорения период на обезщетяване.   

Документи за изтегляне
Име на документа Вид на файла Размер на файла  
ИДЗП_ПрекъсванеНаДейността PDF 0.25 MB Свали
Други Застраховки
Професионални отговорности

Професионални отговорности

За спокоен бизнес
Всички строителни рискове

Всички строителни рискове

За целия строителен процес
Всички монтажни рискове

Всички монтажни рискове

Сигурност за Вашата дейност
Дженерали Бизнес Бенефит

Дженерали Бизнес Бенефит

Цялостно решение за Вашия бизнес
Имущество за корпоративен бизнес

Имущество за корпоративен бизнес

За Вашия дългогодишен успех