Дженерали Бизнес Бенефит

Защо да изберете нас?

 • Ние предлагаме индивидуален подход към всеки клиент и бърз административен процес при издаване на застрахователна полица; 
 • При нас можете да се възползвате от конкурентни цени и отстъпки за всяка застраховка; 
 • Нашите експерти ще Ви предложат най-добрите решения и подходящи комбинации от застрахователни продукти за Вас и Вашия бизнес; 
 • Ние не прилагаме самоучастие по рисковете земетресение и наводнение; 
 • Не прилагаме подзастраховане – щетите се изплащат в цялост, до размера на договорения лимит;
 • Ние гарантираме бързо и коректно изплащане на обезщетения.  


Защо да изберете нас?

Свържете се с нас

Тази застраховка Ви помага при:

 • Наводнение;  
 • Счупване на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;   
 • Кражба чрез взлом;
 • Пожар; 
 • Късо съединение и токов удар; 
 • Деклариране на материални запаси;
 • Нанесени на трети лица имуществени вреди от Вас или Ваши служители, които са се случили в резултат на дейността Ви;
 • Нанесени на трети лица неимуществени вреди от Вас или Ваши служители, които са се случили в резултат на дейността Ви.


Искам да получа оферта

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Информация за продукта

За кого е подходяща застраховката?

Пакетна застраховка “Бизнес Бенефит” е за Вас, ако: 

 • Искате да осигурите активна защита на Вашия бизнес; 
 • Искате цялостно покритие за Вашия бизнес срещу възможни неблагоприятни събития;
 • Вие застраховате до избран от Вас лимит на отговорност и при щета не се прилага пропорционално обезщетяване / подзастраховане.  

За кого е предназначена?

 • Търговски дружества, кооперации и еднолични търговци, които: 
  • Предоставят услуги; 
  • Развиват търговска дейност; 
  • Извършват монтаж и поправка на машини, елементи и съоръжения; 
  • Лица, упражняващи свободни професии и занаяти. 


Какво получавате с пакета “Бизнес Бенефит”?

Застрахователният пакет включва в себе си предимствата на няколко застраховки за бизнеса. Това са: 

 • Застраховка "Имущество за малък и среден бизнес" - осигурява защита на: 
  • недвижимо имущество - административни сгради, офиси и магазини, хотели, заведения и други;
  • движимо имущество - обзавеждане, техника и уреди, стопанско имущество и други.
 • Застраховка „Прекъсване на дейността” - тя има за цел да покрие финансовите загуби при прекъсване на производствената дейност. Прекъсването трябва да е в резултат на вреда върху имуществото, което се използва за производство. Необходимо е това имущество да има действаща имуществена застраховка в “Дженерали Застраховане”. 
 • Застраховка „Обща гражданска отговорност"  - включва гражданската отговорност на юридически лица и техните служители за нанесени на трети лица вреди. Тези вреди могат да бъдат имуществени или неимуществени, причинени при или по повод осъществяване на дейността на застрахования.  

Документи за изтегляне
Име на документа Вид файл Размер на файла  
ИДЗП_ДженералиБизнесБенефит PDF 0.43 MB Свали
Други Застраховки
Автомобилен асистанс за България

Автомобилен асистанс за България

За Вашия автопарк
Каско на МПС

Каско на МПС

За Вашия автопарк
Електронна техника и оборудване

Електронна техника и оборудване

Сигурност за Вашите активи
Имущество за малък среден бизнес

Имущество за малък среден бизнес

Спокойствие за Вашия бизнес
Медицинска застраховка "Закрила" + пакет Алтернативно лечение

Медицинска застраховка "Закрила" + пакет Алтернативно лечение

За здравето на Вашия екип