Всички строителни рискове

Защо да изберете нас?

 • Ние предлагаме индивидуален подход към всеки клиент;   
 • Имаме гарантирана презастрахователна програма; 
 • Предлагаме широк обхват от застрахователни покрития; 
 • Работим с прецизност и експертност при ликвидацията на възникнали претенции.  

Защо да изберете нас?

Свържете се с нас

Тази застраховка Ви помага при:

 • Внезапна и непредвидима материална загуба;
 • Увреждане на застрахованите строителни работи;
 • Разчистване и/или за събаряне на останки.

 

Получете оферта

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Информация за продукта

За кого е подходяща застраховката?

Застраховка “Всички строителни рискове” е за Вас, ако Вие сте свързани със строителни дейности и сте: 

 • Физическо лице или едноличен търговец;
 • Търговско дружество;
 • Държавна фирма;
 • Община;
 • Юридическо лице, създадено по силата на закон или подзаконов нормативен акт;
 • Субект, създаден по силата на международен договор или друг акт на международното право.   

По нея могат да бъдат застраховани:

 • Възложителят;
 • Главният изпълнител;
 • Подизпълнител;
 • Трето лице и други лица със застрахователен интерес в застрахованите строителни работи. 

Какво можете да застраховате?

Обект на тази застраховка са строителни работи, посочени в полицата, като може да бъде застрахован както целия строителен процес, така и отделни етапи.   
Застрахованите обекти могат да бъдат: 

 • Цялата строителна площадка; 
 • Материалите; 
 • Механизацията и оборудването; 
 • Извършването на строително-монтажни работи и други. 

Какви рискове покрива застраховката?

Материални вреди – основно покритие. То включва: 

 • Всяка внезапна и непредвидима материална (физическа) загуба или увреждане на застрахованите строителни работи;  
 • Разходи за разчистване и/или за събаряне на останки в резултат на настъпването на застрахователно събитие. 

Към основното покритие може да има допълнително, което да включва: 

 • Покритие за строителната механизация - за машини без държавен регистрационен номер; 
 • Допълнителните разходи за извънреден труд - нощен труд, труд в почивни и празнични дни; 
 • Разходите за експресни доставки - включително доставки с въздушен транспорт;  
 • Загуба или увреждане на съществуващо имущество - само ако загубата или увреждането са  в пряка връзка с извършването на застрахованите работи и са настъпили през срока на действие на застраховката.   

Други допълнителни покрития

Отговорност към трети лица – допълнително покритие: 

 • Това покритие е за нанесени телесни увреждания или заболяване (включително смърт) на трети лица или за нанесени вреди на имущество на трети лица; 
 • То е за вреди, нанесени на строителната площадка или в непосредствена близост до нея и в пряка връзка със застрахованите работи по основното покритие;
 • Застрахователят изплаща обезщетението, което застрахованият дължи за тези нанесени вреди. Размерът на изпратената сума е в размер на посочените в полицата застрахователни суми. 

Загуба на печалба от възложителя – допълнително покритие: 

 • Това допълнително покритие може да се ползва от застрахования, когато той е възложител; 
 • То е насочено за покриването на загуба на брутната печалба в резултат на спад в оборота или на нарастване на разходите за дейността; 
 • Покритието важи, когато в резултат на частична щета или пълна загуба има отлагане на планирания пусков срок на застрахования обект и/или на дейността на застрахования, свързана с експлоатацията на обекта. 

 

Документи за изтегляне
Име на документа Вид на документа Размер на документа  
Общи Условия за застраховка Всички строителни рискове PDF 0.29 MB Свали
Информационен документ Всички строителни рискове PDF 0.26 MB Свали
Други застраховки
Всички монтажни рискове

Всички монтажни рискове

Сигурност за Вашата дейност
Застрахователен пакет "Health Line"

Застрахователен пакет "Health Line"

За здравето на Вашия екип
Товари по време на превоз (Карго)

Товари по време на превоз (Карго)

За сигурност на товарния транспорт
Електронна техника и оборудване

Електронна техника и оборудване

Сигурност за Вашите активи