Защо да изберете нас?

 • Ние Ви предлагаме застраховане без медицинска оценка на риска;
 • Осигуряваме 24 часово асистанс обслужване;
 • Получавате застрахователното обезщетение, когато се нуждаете от него.

Защо да изберете нас?

Свържете се с нас

Тази застраховка Ви помага, когато:

 • Някой от екипа Ви се справя с трайно намалена работоспособност;
 • Или при временна неработоспособност.

Искам да получа оферта

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Информация за продукта

За кого е подходяща застраховката?

Застраховка “Задължителна трудова злополука” е за Вас, ако вие сте работодател и искате да застраховате служителите или работниците си срещу рискове, застрашаващи живота и здравето им. Тя може да бъде сключена за всички или за част от служителите или работниците. Застраховката е предназначена за фирми и предприятия, заети с дейности, които предполагат по-висок риск от травми.

Какви рискове покрива застраховката?

Основен и задължителен покрит риск при трудова злополука: 

 • Трайно намалена работоспособност; 
 • Временна неработоспособност; 
 • Смърт. 

Допълнителни рискове по избор: 

 • Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука от избрана застрахователна сума; 
 • Рискове настъпили вследствие на битова злополука или общо заболяване. 

Как можете да разширите основното покритие по застраховката?

Срещу допълнително заплащане „Дженерали Застраховане“ АД предлага разширяване на предвиденото по Наредбата задължително покритие за риска „Трудова злополука“, които не заменят рисковете от основното покритие. Допълнителното покритие се определя, както следва:

 • Допълнително времево покритие за трудова злополука, настъпила в хипотезата на чл. 55, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване;
 • Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука от избрана застрахователна сума;
 • Рискове настъпили вследствие на битова злополука или общо заболяване.

Документи за изтегляне
Име на документа Вид на документа Размер на документа  
Информационен документ за застрахователен продукт PDF 0.39 MB Свали
Информационно съобщение по чл. 13 Регламента за ползватели на застрахователни услуги PDF 0.51 MB Свали
Искане за плащане PDF 1.91 MB Свали
Общи условия PDF 0.80 MB Свали
Други застраховки
Каско на МПС

Каско на МПС

За Вашия автопарк
Медицинска застраховка "Закрила" + пакет Алтернативно лечение

Медицинска застраховка "Закрила" + пакет Алтернативно лечение

За здравето на Вашия екип
Дженерали Бизнес Бенефит

Дженерали Бизнес Бенефит

Цялостно решение за Вашия бизнес
Злополука с гости на хотел

Злополука с гости на хотел

За спокойствието на Вашите гости