Отговорност на превозвача на товари по шосе (CMR)

Защо да изберете нас?

 • В нашия екип има висококвалифицирани експерти, специализирани в застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе“;
 • Ние гарантираме индивидуален подход спрямо нуждите Ви;
 • Предоставяме широк избор от лимити на отговорност с опция превозвачът сам да избере подходящото за него покритие;
 • Имаме бърз и ефективен процес при издаване и поддържане на полици;
 • Работим прецизно и коректно при ликвидацията на възникнали претенции.


Защо да изберете нас?

Свържете се с нас

Тази застраховка Ви помага:

 • Да застраховате превозвачи, транспортиращи стоки с товарни автомобили, влекачи, ремаркета и полуремаркета;
 • Да обезщетявате загуби, липси или повреди, причинени на товари от действията на автомобилния превозвач. Те трябва да са причинени при изпълнение на задължението му да превози товарите от една географска точка до друга.


Искам да получа оферта

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Информация за продукта

За кого е подходяща застраховката?

Застраховка Отговорност на превозвача на товари по шосе е за Вас, ако: 

 • Вие сте едноличен търговец или юридическо лице; 
 • Имате седалище и регистрация в Република България; 
 • Имате валиден лиценз за международен автомобилен превоз на товари, който отговаря на българското законодателство. 

Какво застраховаме?

Застраховката "Отговорност на превозвача на товари по шосе" е базирана изцяло на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR). Тя  има за цел: 

 • Да застрахова превозвачи, транспортиращи стоки с товарни автомобили, влекачи, ремаркета и полуремаркета; 
 • Да обезщетява загуби, липси или повреди, причинени на товари от действията на автомобилния превозвач. Те трябва да са причинени при изпълнение на задължението му да превози товарите от една географска точка до друга. 

Какви рискове покрива застраховката?

Застраховката покрива отговорността на застрахования за превозваните от него с автомобилен транспорт товари при:

 • Цялостна или частична загуба;
 • Повреда.

Предлаганото покритие е според:

 • Конвенцията за международен превоз на товари по шосе (Конвенция CMR);
 • Законът за автомобилните превози на територията на Република България (ЗАП).

Документи за изтегляне
Име на документа Вид на документа Размер на документа  
Информационен документ за застрахователен продукт PDF 0.51 MB Свали
Други застраховки
Пакет "Автогрижа"

Пакет "Автогрижа"

Пълна защита за твоя автомобил
Застрахователен пакет "Health Line"

Застрахователен пакет "Health Line"

За здравето на Вашия екип
Трудова злополука

Трудова злополука

За сигурността на Вашите служители
Помощ при пътуване в чужбина

Помощ при пътуване в чужбина

За твоите пътешествия по света