Каско на плавателни съдове

Защо да изберете нас?

 • В нашия екип има висококвалифицирани и опитни експерти в областта на морското застраховане;
 • Ние гарантираме индивидуален подход спрямо нуждите Ви;
 • Имаме бърз и ефективен процес при издаване и поддържане на полици;
 • Предлагаме гарантирана презастрахователна програма;
 • Работим презицно и коректно при ликвидацията на възникнали претенции.Защо да изберете нас?

Свържете се с нас

Тази застраховка Ви помага при:

 • Плаване в морета, реки, езера и други плавателни води;
 • Пожар и експлозия на борда;
 • Земетресение, изригване на вулкан или мълния;
 • Сблъскване или удар с плаващи, неподвижни, подвижни или летящи обекти, или с падащи от летящи обекти предмети;
 • Изчезване на плавателния съд.

Искам да получа оферта

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Информация за продукта

За кого е подходяща застраховката?

Застраховката "Каско на плавателни съдове" е за Вас, ако Вие сте физическо или юридическо лице, което e:

 • Собственик на плавателен съд;
 • Законен ползвател или оператор на плавателен съд 

Какво застраховаме?

Застраховаме плавателни съдове, които: 

 • Плават под българско знаме;
 • Вписани са в регистрите на регионалните звена на Изпълнителна агенция “Морска администрация” в Република България.

Какви рискове покрива застраховката?

Пълна загуба на плавателния съд или частични щети по него, настъпили вследствие на:

 • Рискове, свързани с условията на плаване в морета, реки, езера и други плавателни води;
 • Пожар и експлозия на борда;
 • Земетресение, изригване на вулкан или мълния;
 • Сблъскване или удар с плаващи, неподвижни, подвижни или летящи обекти, или с падащи от летящи обекти предмети;
 • Изчезване на плавателния съд, ако последното известие от него е в срока на действие на застрахователния договор.


Какви допълнителни покрития има?

Допълнително могат да бъдат договорени следните покрития за настъпили щети на плавателния съд:

 • При товарене, разтоварване или преместване на товара;
 • При злоумишлени действия на трети лица;
 • Вследствие на кражба на целия плавателен съд на негова лодка или извънбордов двигател;
 • За разходите по преглеждане на дъното на плавателния съд след засядане;
 • За отговорност при сблъскванe.


Документи за изтегляне
Име на документа Вид документ Размер на документа  
Информационен документ за застрахователен продукт Плавателни съдове PDF 0.87 MB Свали
Други застраховки
Трудова злополука

Трудова злополука

За сигурността на Вашите служители
Товари по време на превоз (Карго)

Товари по време на превоз (Карго)

За сигурност на товарния транспорт
Медицинска застраховка "Закрила" + пакет Алтернативно лечение

Медицинска застраховка "Закрила" + пакет Алтернативно лечение

За здравето на Вашия екип
Професионални отговорности

Професионални отговорности

За спокоен бизнес