Товари по време на превоз (Карго)

Защо да изберете нас?

 • В нашия екип има висококвалифицирани експерти, специализирани в областта на карго-застраховането; 
 • Ние гарантираме индивидуален подход спрямо нуждите Ви; 
 • Предлагаме гъвкави условия с възможност за адаптирането им спрямо спецификата на всеки товар; 
 • Имаме бърз и ефективен процес при издаване и поддържане на полици; 
 • Предлагаме гарантирана презастрахователна програма; 
 • Работим прецизно и коректно при ликвидацията на възникнали претенции. 


Защо да изберете нас?

Свържете се с нас

Тази застраховка Ви помага за:

 • Защита на физически и юридически лица, които са собственици на товари.
 • Продуктът е предназначен за рисковете, които могат да възникнат по време на превоза на товар. 

Искам да получа оферта

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Информация за продукта

За кого е предназначена застраховката?

Застраховка Карго на товари по време на превоз:

 • Обслужва търговския стокообмен;
 • Предназначена е за физически и юридически лица, собственици на товари;
 • Защитава товари срещу рискове по време на превоз.


За какви товари е предназначена застраховката?

Застраховката е предвидена за всички видове товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоз. Те могат да бъдат превозвани с:

 • Морски транспорт;
 • Сухопътен транспорт;
 • Въздушен транспорт;
 • Комбиниран транспорт.

Какви рискове покрива застраховката?

"Дженерали Застраховане" АД осигурява застрахователно покритие за загуба, повреда или разноски за товари, превозвани по суша, въздух и вода. Тези рискове могат да бъдат причинени от опасности по време на транспортирането на товарите.

Застрахователното покритие е съгласно действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи:

 • Институтски Карго Клаузи (А) - 1.1.09 - за всички рискове от загуба и/или повреда на застрахования товар по време на превоза, освен изрично изключените;
 • Институтски Карго Клаузи (С) - 1.1.09 - за минимално покритие, включващо загуба и/или повреда на застрахования товар при пожар, експлозия, преобръщане или дерайлиране на превозното средство, сблъскване или контакт на превозното средство с всякакъв външен предмет, освен вода и други морски рискове;
 • Институтски Карго Клаузи (В) - 1.1.09 - за ограничено покритие, включващо покритието по Институтски Карго Клаузи (С) - 1.1.09 и рисковете земетресение, вулканично изригване, светкавица, влизане на морска, езерна или речна вода в превозното средство, пълна загуба на отделен пакет при товаро-разтоварни работи;
 • Други условия и клаузи, общоприети в международната застрахователна практика - за специфични товари и видове транспорт;
 • Клаузи “Вътрешно Карго“ - за загуба и/или повреда на застрахования товар, дължащи се на пожар, експлозия, природни бедствия, пътно-транспортно произшествие, преобръщане или дерайлиране на превозното средство и други. Това важи за товарите, превозвани на територията на Република България.


Какви допълнителни рискове могат да бъдат добавени към застраховката?

Ние предлагаме допълнително покритие на други специфични рискове по договаряне според Вашите нужди.

Документи за изтегляне
Име на документа Вид документ Размер на документа  
Информационен документ за застрахователен продукт PDF 0.50 MB Свали
Общи условия за застраховка Товари по време на превоз - Карго PDF 0.30 MB Свали
Други застраховки
Злополука и заболяване

Злополука и заболяване

За семейството или екипа ти
Медицинска застраховка "Закрила" + пакет Алтернативно лечение

Медицинска застраховка "Закрила" + пакет Алтернативно лечение

За здравето на Вашия екип
Трудова злополука

Трудова злополука

За сигурността на Вашите служители
Професионални отговорности

Професионални отговорности

За спокоен бизнес