Защо да изберете нас?

Ние сме най-добрият партньор за Вас, защото:

 • Предлагаме пълноценна защита на доходите Ви;
 • Даваме Ви възможност за застраховки по специални условия, за да отговорим на Вашите нужди;
 • Гарантираме прецизност и коректност при ликвидацията на щети, като прилагаме  международно утвърдени критерии за извършване на оценки;
 • Работим с кратки срокове за изплащане на обезщетения.


Защо да изберете нас?

Свържете се с нас

Тази застраховка Ви помага при:

 • Пожар;
 • Злополука;
 • Природно бедствие;
 • Смърт от заразни заболявания;
 • Смърт от незаразни и паразитни заболявания;
 • Умъртвяване по необходимост в резултат на пожар, природни бедствия, злополука, заразни, незаразни и паразитни заболявания. 

Искам да получа оферта

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Информация за продукта

За кого е подходяща застраховката?

Застраховката за животни е за Вас, ако сте физическо, юридическо лице или едноличен търговец и притежавате животни.


Какви животни могат да бъдат застраховани?

 • Едри рогати животни - на възраст над 6 месеца до 8 години;
 • Еднокопитни животни - на възраст над 6 месеца до 12 години;
 • Свине - на възраст над 6 месеца до 4 години, използвани за разплод;
 • Прасета и свине за угояване - подрастващи с живо тегло над 20 килограма;
 • Овце и кози - на възраст над 6 месеца до 6 години;
 • Птици - отглеждани във ферми за интензивно птицевъдство, подрастващи, стокови носачки, родители, бройлери, пуйки, гъски, патици и други;
 • Кошери с пчелни семейства.

По специални условия могат да бъдат застраховани и:

 • Кучета – домашни любимци, кучета-водачи, ловни кучета и кучета, използвани за охрана;
 • Коне – състезателни и племенни.

Какви рискове покрива застраховката?

"Дженерали Застраховане" покрива различни рискове, обединени в следните групи:
 • Основно покритие – предизвикана смърт при пожар, природни бедствия и злополука. Включва:
  • Пожар; 
  • Природни бедствия – градушка, буря, удар от мълния, наводнение;
  • Злополука – взрив, удар от електрически ток, удар или прегазване от пътно превозно средство, нападение от диви животни. Това важи при нараняване на застраховани животни в резултат на някоя от изредените злополуки, при което се стигне до тяхната смърт или до умъртвяване по необходимост.
  • Смърт от заразни заболявания;
  • Смърт от незаразни и паразитни заболявания;
  • Умъртвяване по необходимост в резултат на пожар, природни бедствия, злополука, заразни, незаразни и паразитни заболявания.

Документи за изтегляне
Име на документа Вид документ Размер на документа  
Информационен документ за застрахователен продукт PDF 0.60 MB Свали
Други застраховки
Земеделски култури

Земеделски култури

За успешна реколта
Злополука и заболяване

Злополука и заболяване

За семейството или екипа ти
Авария на машини

Авария на машини

Сигурност за Вашето оборудване
Професионални отговорности

Професионални отговорности

За спокоен бизнес