Успехът идва, когато успяваме да доставим грижата и защитата, които клиентите ни очакват.

Ние се доверяваме на нашите хора на всички нива и им даваме възможност да постигнат общите ни цели и да променят живота на хората.

За да стане това реалност, нашите мениджъри се ангажират да изслушват и да се грижат едновременно, както за нашите клиенти, така и за нашите хора , внедрявайки лесен и интелигентен подход за реализиране на стратегията ни.

Нашите лидери създават утрешните лидери, като се ангажират винаги да развиват нашите таланти, да насърчават поведение, което демонстрира нашите ценности в действие .

Нашите хора споделят общ език в начина, по който прилагаме нашите ценности в ежедневни ситуации:
СТРАСТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

СТРАСТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

Ние сме отдадени на Generali и нашия застрахователен бизнес, работим с кураж и отдаденост. Като собственици на компанията, вземаме решения и поемаме рискове, като се съобразяваме с перспективите на местния пазар, така и с глобалните цели. Действаме почтено и в съответствие с нашите етични стандарти.

ГРИЖИМ СЕ ЗА НАШИТЕ ХОРА

ГРИЖИМ СЕ ЗА НАШИТЕ ХОРА

Ние предаваме страстта към нашите служители и изграждаме ангажирани екипи. Поставяме началото на бъдещето на нашата компания, като създаваме среда за учене, даваща възможност за развитие, многообразна и приобщаваща работна сила.

УПРАВЛЯВАМЕ УСПЕХА СИ

УПРАВЛЯВАМЕ УСПЕХА СИ

Приемаме промените и се възползваме от предимствата на това, че сме глобална общност. Вдъхновяваме участието в постигането на резултати и се стремим към високи резултати. Непрекъснато се фокусираме върху нашата цел и изпълняваме с простота и отговорност.

ЦЕНИМ КЛИЕНТА

ЦЕНИМ КЛИЕНТА

Вграждаме вижданията на клиентите в ежедневните ни дейности , за да надминем очакванията и да бъдем надежден партньор за тях. С цел да предоставим по-добра цялостна услуга, ние поддържаме силни и здрави партньорства с нашите дистрибутори.

ИЗГРАЖДАМЕ ЗАСТРАХОВАНЕТО

ИЗГРАЖДАМЕ ЗАСТРАХОВАНЕТО

Техническите ни познания и пазарни анализи ни позволяват да предвидим бизнес и социалните тенденции. Считани сме за лидери на мнение в сектора и от регулаторните органи. Ние активно ръководим пазара и допринасяме за устойчивия растеж на обществото

Развиваме глобалните лидери за утре

Управлението на стратегията ни изисква силни лидери, които да водят трансформациите с глобален манталитет и да служат за пример. Насърчаваме споделянето на приоритетите и развиваме лидери чрез обучителни програми в партньорство с престижни бизнес училища. Ангажирани сме с изграждането на жени-лидери, като осигуряваме техните ключови позиции. През 2015 г. създадохме програми за наставничество и обучение на талантливи жени, за да признаем таланта, независимо от пола.

Развиваме глобалните лидери за утре