Нашите офиси
     

Каско на МПС

Baner_848x400px za sait Generali.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Каско на МПС в Дженерали е предназначено за физически и/или юридически лица собственици на моторни превозни средства (МПС), в това число строителни и пътностроителни машини (самоходни машини) със собствен двигател, ремаркета и полуремаркета, земеделска и горска техника, всички с български регистрационни номера и с обичайно местодомуване в Република България. 


Какви рискове покрива застраховката?

Рискови клаузи

Покрити рискове

КЛАУЗА „МИНИМАЛНО КАСКО“

Включва следните рискове:

 • Пожар и експлозия
 • Природни бедствия - щети, причинени от земетресение, буря, ураган, удар на МПС от предмети, отнесени от буря или ураган, гръм, мълния, градушка, наводнение, пороен дъжд, вулканично действие, натрупване и свличане на сняг или лед, действие на морски вълни, свличане или срутване на земни маси, падане върху МПС на предмети, вследствие на изброените по-горе природни бедствия
 • Авария на инсталации - щети, причинени от aвария на водопроводни, канализационни, газопроводни и паропроводни инсталации (които не са част от МПС) - значителна повреда (спукване, избиване, пробиване или счупване) на съответната инсталация, в резултат на която се нарушава нейната нормална експлоатация;

КЛАУЗА „ЧАСТИЧНО КАСКО“

Включва горепосочените рискове, както и: 

 • Щети при пътнотранспортно произшествие
 • Щети, нанесени на МПС по време на престой
 • Щети, нанесени на МПС в паркирано състояние
 • Щети при внезапно отваряне на капак или врата на МПС

КЛАУЗА „РАЗШИРЕНО КАСКО“

Включва горепосочените рискове, както и: 

 • Злоумишлени действия на трети лица - причинени щети на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС и др.), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и експлозия.

КЛАУЗА „ПЪЛНО КАСКО“

Включва горепосочените рискове, както и: 

 • Кражба на цяло МПС;
 • Грабеж на цяло МПС;
 • Щети на МПС открито след кражба или грабеж;
 • Кражба чрез взлом на трайно монтирана в МПС аудио техника, GPS и други - аудио, радио, GPS и друго подобно оборудване на единична стойност до 5% от застрахователната сума на МПС;

Какво е териториалното покритие на застраховката?

Застраховката има действие на територията на Република България, Европа и цялата територия на Република Турция.


Какви отстъпки предлага Дженерали?

Дженерали Застраховане предоставя на своите клиенти гъвкави възможности за оптимизиране на застрахователната премия, чрез ползване на различни видове отстъпки и комбиниране с други застраховки.

 • При наличие на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите – 5%
 • При еднократно плащане на застраховката - 5%
 • За клиенти с добър рисков профил – от 5 до 10%
 • Атрактивна бонус скала при подновяване на застраховка - до 15%
 • При самоучастие 1% от застрахователната сума за всяко застрахователно събитие – 25% отстъпка
 • При самоучастие 2% от застрахователната сума за всяко застрахователно събитие – 35% отстъпка
 • Допълнителна отстъпка за автомобили до 3 год. от датата на първа регистрация към датата на начало на застраховката и със застрахователна сума над 30 050 лв. – 5%

Какви действия трябва да предприема при настъпване на застрахователно събитие?

При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни:

 • да уведомите незабавно всички компетентни, според вида на застрахователното събитие, органи (МВР, службите за противопожарна и аварийна безопасност и/или други).
 • да уведомите Дженерали Застраховане на дежурния денонощен телефон или писмено на факс или по e-mail, посочени в полицата, и да обясните обстоятелствата по настъпване на събитието.
 • Да уведомите писмено Дженерали Застраховане в 24 (двадесет и четири) часов срок от узнаването за настъпила кражба или грабеж на МПС, като подадете писмено Уведомление в най-близкия офис на Застрахователя.
 • да уведомите Дженерали Застраховане в срок от три работни дни от узнаване за други застрахователни събития, лично или чрез свой представител, като подаде писмено уведомление.
 • да предоставите застрахованото МПС и съдейства на Застрахователя за извършване на оглед и описание на щетите, както и за допълнителен или контролен оглед.
 • да предоставите изисканите от Дженерали Застраховане документи за доказване на събитието и определяне размера на щетите.

При настъпили застрахователни събития в чужбина клиентите на Дженерали Застраховане се обслужват от ЕUROP ASSISTANCE, мрежата от дружества на Дженерали Застраховане и външни кореспонденти съдействащи за уреждане на щетите.

ЕUROP ASSISTANCE - световен лидер в прелагането на асистанс услуги, предлага обслужване на 10 езика, притежава 36 Кол-центъра и 33 дъщерни дружества навсякъде по света.

ОКАЗВА СЪДЕЙСТВИЕ ЗА:

 • Транспортиране
 • Сервиз
 • Оглед и снимки
 • Хотел
 • Превозване на клиенти

  ОСИГУРЯВА 24-часов АСИСТАНС ЦЕНТЪР: +359 2 92 67 222

 • При обявяване на застрахователно събитие, настъпило на територията на България и чужбина;
 • При необходимост от всякакво съдействие при застрахователно събитие на територията на България и чужбина.

CALL CENTЕR - *7222

(денонощен от страната, за всички мобилни оператори 
и фиксирани мрежи, на цена според тарифния Ви план)


Как се определя застрахователното обезщетение?

При настъпили застрахователни събития Дженерали Застраховане прилага разнообразни методи за обезщетяване, а именно:

При частична щета на МПС, за което от датата на първа регистрация до датата на начало на застраховката са изминали над 3 до 7 години, застрахователното обезщетение се определя по един от следните начини, избран от Застрахования:

 • по представени оригинални фактури от оторизиран от производителя на съответната марка автосервиз в Република България, издадени въз основа на Възлагателно писмо от Застрахователя, като застрахователното обезщетение се изплаща на оторизирания автосервиз;
 • по представени фактури от друг автосервиз, по цени не по-високи от тези на официалния вносител/ оторизиран автосервиз, договорени със Застрахователя;
 • отстраняване на щетите в посочен от Застрахователя „доверен” автосервиз, като застрахователното обезщетение се изплаща на съответния автосервиз;
 • по експертна оценка.

При частична щета на МПС, за което от датата на първа регистрация до датата на начало на застраховката са изминали над 5 до 10 години, застрахователното обезщетение се определя по един от следните начини, избран от Застрахования:

 • отстраняване на щети в посочен от Застрахователя „доверен” автосервиз, като застрахователното обезщетение се изплаща на съответния автосервиз, при условие че е платена определена от Застрахователя минимална премия при сключване на застраховката. При ремонта на МПС увредените части се подменят с части от алтернативен производител или втора употреба, а при невъзможност за доставка - части от официален вносител или се обезщетяват по експертна оценка;
 • по представени фактури от друг автосервиз, след изрично писмено съгласие от Застрахователя, при условие че е платена определена от Застрахователя минимална премия при сключване на застраховката и при спазване на неговите ограничения за стойност на сервизен час и на количество и стойност на материалите за боядисване;
 • по експертна оценка;

При частична щета на МПС, за което от датата на първа регистрация до датата на начало на застраховката са изминали над 10 години, застрахователното обезщетение се определя по един от следните начини, избран от Застрахования:

 • отстраняване на щети в посочен от Застрахователя „доверен” автосервиз, при условие че е платена определена от Застрахователя минимална премия при сключване на застраховката. Застрахователното обезщетение се изплаща на съответния автосервиз. При ремонта на МПС увредените части се подменят с части от алтернативен производител или втора употреба;
 • по експертна оценка.

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Спестявате пари, защото цените ни са изгодни - попитайте, за да се уверите!
 • Предлагаме гарантирана максимална защита
 • Предлагаме безплатна пътна помощ до 300 км. при ПТП
 • Получавате професионално обслужване - както при сключване на застраховката, така и при завеждане на претенция. Няма неудобни въпроси, ще отделим време за всеки от Вас!
 • Предлагаме бърза обработка и оn-line регистрация на щети - пристъпваме към ликвидация незабавно след представяне на необходимите документи. 
 • Изберете между широката мрежа от доверени сервизи.
 • Предлагаме прозрачни, коректни и лоялни взаимоотношения.

Документи за изтегляне

Официални сервизи.pdf 162.4kb  
Доверени сервизи.pdf 342.12kb  
Общи условия по застраховка Каско.pdf 245.94kb  
ИДЗП_Каско на МПС.pdf 1.14mb