Каско на МПС

Каско на МПС

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • С нас получаваш изцяло онлайн достъп до застраховките си. Чрез приложението My Generali можеш бързо и лесно да завеждаш щети, да плащаш и подновяваш своите полици, както и да откриеш нашите партньори
 • Имаме широка мрежа доверени и официални сервизи
 • Предлагаме персонализиран подход, спрямо нужди ти, с грижа към твоя автомобил
 • Гарантираме професионално обслужване, както при сключване на застраховката, така и при завеждане на претенция. Ще отделим време за всеки един въпрос!
 • Ние сме твоят коректен и лоялен партньор за сключване на Каско за твоя автомобил

За кого е предназначена застраховката?

Каско на МПС в Дженерали е предназначено за физически и/или юридически лица собственици на моторни превозни средства (МПС), в това число строителни и пътностроителни машини (самоходни машини) със собствен двигател, ремаркета и полуремаркета, земеделска и горска техника, всички с български регистрационни номера и с обичайно местодомуване в Република България. 


Какви рискове покрива застраховката?

Рискови клаузи

Покрити рискове

КЛАУЗА „МИНИМАЛНО КАСКО“

Включва следните рискове:

 • Пожар и експлозия (без палеж и умишлена експлозия);
 • Природни бедствия, като земетресение, наводнение, буря или ураган, гръм, мълния, градушка, пороен дъжд, натрупване и свличане на сняг и лед, свличане и срутване на земни пластове, действие на морски вълни и други, както и удар на МПС от предмети, вследствие на природни бедствия;
 • Авария на водопроводни, канализационни, газопроводни и паропроводни инсталации, които не са част от превозното средство

КЛАУЗА „ЧАСТИЧНО КАСКО“

Включва горепосочените рискове, както и: 

 • Пътно-транспортно произшествие (ПТП);
 • Събития по време на престой на превозното средство;
 • Събития в паркирано състояние на превозното средство;
 • Внезапно отваряне на капак или врата на МПС

КЛАУЗА „РАЗШИРЕНО КАСКО“

Включва горепосочените рискове, както и: 

 • Злоумишлени действия на трети лица, включително вандализъм - щети, причинени от трети лица чрез механично въздействие (удар с предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС и други), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и други), палеж и умишлена експлозия

КЛАУЗА „ПЪЛНО КАСКО“

Включва горепосочените рискове, както и: 

 • Кражба на цялото превозно средство; ;
 • Грабеж на цялото превозно средство; ;
 • Щети на превозното средство, открито след кражба или грабеж;
 • Кражба чрез взлом на трайно монтирана аудио и навигационна техника

Какво е териториалното покритие на застраховката?

Застраховката има действие на територията на Република България, Европа и цялата територия на Република Турция.


Какви отстъпки предлага Дженерали?

Дженерали Застраховане предоставя на своите клиенти гъвкави възможности за оптимизиране на застрахователната премия, чрез ползване на различни видове отстъпки и комбиниране с други застраховки.

 • За сключена застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите – 5%
 • При еднократно плащане на застраховката – 5%
 • За МПС (Моторно превозно средство), собственост на лица на възраст над 40 г. и юридически лица – 5%
 • За новозастраховано МПС (ново за дружеството, незастраховано преди) – 10%. Отстъпката се прилага и когато за клиент с конкретното МПС са изминали повече от 12 месеца от изтичането на предходна полица.
 • Атрактивна бонус скала при подновяване на застраховка – до 20%

Какви действия трябва да предприема при настъпване на застрахователно събитие?

При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни:

 • да уведомите незабавно всички компетентни, според вида на застрахователното събитие, органи (МВР, службите за противопожарна и аварийна безопасност и/или други).
 • да уведомите Дженерали Застраховане на дежурния денонощен телефон или писмено на факс или по e-mail, посочени в полицата, и да обясните обстоятелствата по настъпване на събитието.
 • Да уведомите писмено Дженерали Застраховане в 24 (двадесет и четири) часов срок от узнаването за настъпила кражба или грабеж на МПС (Моторно превозно средство), като подадете писмено Уведомление в най-близкия офис на Застрахователя. 
 • да уведомите Дженерали Застраховане в срок от три работни дни от узнаване за други застрахователни събития, лично или чрез свой представител, като подаде писмено уведомление.
 • да предоставите застрахованото МПС (Моторно превозно средство) и съдейства на Застрахователя за извършване на оглед и описание на щетите, както и за допълнителен или контролен оглед.
 • да предоставите изисканите от Дженерали Застраховане документи за доказване на събитието и определяне размера на щетите.

При настъпили застрахователни събития в чужбина клиентите на Дженерали Застраховане се обслужват от Coris, както и от мрежата от дружества на Дженерали Застраховане и външни кореспонденти съдействащи за уреждане на щетите.

Coris Bulgaria - лидер в прелагането на асистанс услуги, част от Coris International. Компанията поддържа функционирането на денонощен CALL CENTER, оказва Медицински и технически асистънс на български и чуждестранни застраховани лица в България и чужбина.

ОКАЗВА СЪДЕЙСТВИЕ ЗА:

 • Транспортиране
 • Сервиз
 • Оглед и снимки
 • Хотел
 • Превозване на клиенти

  ОСИГУРЯВА 24-часов АСИСТАНС ЦЕНТЪР: +359 2 950 50 10

 • При обявяване на застрахователно събитие, настъпило на територията на България и чужбина;
 • При необходимост от всякакво съдействие при застрахователно събитие на територията на България и чужбина.

CALL CENTЕR - *7222

(денонощен от страната, за всички мобилни оператори  и фиксирани мрежи, на цена според тарифния Ви план) 


Как се определя застрахователното обезщетение?

При настъпили застрахователни събития Дженерали Застраховане прилага разнообразни методи за обезщетяване, а именно: 
При частична щета на МПС (Моторно превозно средство), за което от датата на първа регистрация до датата на начало на застраховката са изминали над 3 до 7 години, при условие че е платена определена от Застрахователя минимална премия при сключване на застраховката, застрахователното обезщетение се определя по един от следните начини, избран от Застрахования: 

 • по представени оригинални фактури от оторизиран от производителя на съответната марка автосервиз в Република България, издадени въз основа на Възлагателно писмо от Застрахователя, като застрахователното обезщетение се изплаща на оторизирания автосервиз; 
 • по представени фактури от друг автосервиз, по цени не по-високи от тези на официалния вносител/ оторизиран автосервиз, договорени със Застрахователя; 
 • отстраняване на щетите в посочен от Застрахователя „доверен” автосервиз, като застрахователното обезщетение се изплаща на съответния автосервиз; 
 • по експертна оценка. 

При частична щета на МПС (Моторно превозно средство), за което от датата на първа регистрация до датата на начало на застраховката са изминали над 5 до 10 години, застрахователното обезщетение се определя по един от следните начини, избран от Застрахования: 

 • отстраняване на щети в посочен от Застрахователя „доверен” автосервиз, като застрахователното обезщетение се изплаща на съответния автосервиз, при условие че е платена определена от Застрахователя минимална премия при сключване на застраховката. При ремонта на МПС увредените части се подменят с части от алтернативен производител или втора употреба, а при невъзможност за доставка - части от официален вносител или се обезщетяват по експертна оценка; 
 • по представени фактури от друг автосервиз, след изрично писмено съгласие от Застрахователя, при условие че е платена определена от Застрахователя минимална премия при сключване на застраховката и при спазване на неговите ограничения за стойност на сервизен час и на количество и стойност на материалите за боядисване; 
 • по експертна оценка; 

При частична щета на МПС, за което от датата на първа регистрация до датата на начало на застраховката са изминали над 10 години, застрахователното обезщетение се определя по един от следните начини, избран от Застрахования: 

 • отстраняване на щети в посочен от Застрахователя „доверен” автосервиз, при условие че е платена определена от Застрахователя минимална премия при сключване на застраховката. Застрахователното обезщетение се изплаща на съответния автосервиз. При ремонта на МПС (Моторно превозно средство) увредените части се подменят с части от алтернативен производител или втора употреба; 
 • по експертна оценка. 

Документи за изтегляне

Общи условия по Каско на МПС 1007.35kb  
Информационен документ за застрахователен продукт Каско на МПС 1.51mb