Нашите офиси
     

Гражданска отговорност на автомобилистите

go.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е предназначена за физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. 


Какъв е лимит на отговорност на застраховката?

"Дженерали Застраховане" предлага утвърдените с нормативни актове минимални задължителни лимити на отговорност.

За територията на Република България:

  • за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:
    10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
  • за вреди на имущество (вещи)
    2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

За територията на другите държави членки на Европейския съюз или за държавите, принадлежащи към Европейското икономическо пространство, застрахователните суми са съгласно местните законодателства.


Какво е териториалното покритие на застраховката?

Тази застраховка покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на Република България, другите държави членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, а също Андора, Сърбия и Швейцария.


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Предлагаме атрактивни цени за физически лица над 40 годишна възраст
  • В забързаното ежедневие Ви напомняме за следващата вноска с SMS!
  • Предлагаме Сертификат “Зелена карта “ към всяка полица.

Купи застраховки

Най-добрия начин да спестите пари от застраховка е чрез online.generali.bg. Проверете и се убедете. Ние ще доставим полицата Ви безплатно, до най-удобното за Вас място. Въвеждането на данни за сключване на Гражданска отговорност онлайн отнема 2 минути.


Документи за изтегляне

Двустранен констативен протокол за пътно транспортно произшествие 215.27kb  
ИДЗП_Гражданска отговорност на автомобилистите.pdf 1.15mb