За мен

Казвам се Юлиана Николова Ефремова. Родена съм на 24.10. в гр. Шумен. Завършила съм Софийски университет „Св. Климент Охридски”, а по-късно специалност „Банково дело“ в Икономически Университет Варна. Професионалната си кариера започнах като химик - Началник на лаборатория. Последва период, през който работих като банков служител - Началник отдел „Левови операции” и Прокурист. Като застраховател работя от началото на 2000г. Първоначално бях Директор на застрахователна компания „Евроинс”, а през 2002г. започнах като Директор на офиса в гр. Шумен на ЗК ”Орел” АД, ЗК ”Орел Живот“ АД и Здравно осигурителна компания „Закрила“. След придобиването на трите дружества от „Дженерали“ през 2006г. продължих да изпълнявам същата функция, работейки отново в трите направления – общо застраховане, животозастраховане и здравно осигуряване. От 2009г. съм Генерален представител на „Дженерали Застраховане“ АД, ръководейки Генерална агенция Шумен. Убедена съм в смисъла на застраховането и затова работя с отдаденост и много любов! Компетентността при предлагането и продажбите на продуктите на "Дженерали Застраховане" АД е от изключително значение. За да постигна тези качества, съм преминала множество обучения и притежавам сертификати с отлична оценка. Старая се да бъда максимално полезна на своите клиенти, предварително разяснявам и уточнявам всички условия с тях преди сключване на застраховка. Стремя се да бъда техен „Партньор за цял живот“ - те могат винаги да разчитат на мен и да получават съдействие. Работя във всички застрахователни браншове и се чувствам горда, че вече повече от 10 години предлагам продуктите на "Дженерали Застраховане" АД и съм част от семейството на тази коректна, лоялна и на изключително високо професионално ниво световна компания.

Грамота за най-добри резултати от HI – PRO продукти за първо 6-месечие на 2010г.
Грамота за Генерален представител с най-голям брой ВИП клиенти за 2011г.
Грамота за 1-во място в класиране по ВИП клиенти за 2012г.
Грамота за Генерален представител с висок комплексен резултат от продажби по всички линии бизнес за 2012г.
Грамота за най-добро Генерално представителство за 2013г.
Грамота за активна работа и партньорство със застрахователни брокери през 2013г.
Грамота за 2-ро място в рейтингова група D – категория „Злополука, здравно застраховане и помощ при пътуване с осигурен асистанс”, 2016г.
Грамота за принос в успешното развитие на агентска мрежа от 2017г. 

Сертификат от 2011г. за успешно преминаване в ниво Главен Генерален представител (за постигнати високи резултати в посредническата дейност, проявена лоялност в работата и безупречно изпълнение на представителни функции)
Сертификат за успешно завършване на програмата на Група Дженерали за подобряване на управлението – 2019г.
Сертификати по всички видове застрахователни продукти, предлагани от „Дженерали Застраховане”АД
 

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: