За мен

Казвам се Йордан Методиев Йорданов. Завършил съм Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ със специалност „Икономика“.
Със  застраховане се занимавам от 1998г., първоначално като агент в ЗК „Орел“. От м. март 2006г. започнах работа в ЦУ на ЗК „Орел“ като „Експерт общо застраховане“. Когато „Дженерали Застраховане“ навлезе на българския застрахователен пазар, се прехвърлих в Генерална агенция Перник на позиция „Мениджър продажби“. От м. юни 2012 г. съм Генерален представител на едно от Представителствата на Дженерали в гр. Перник –  Генерална агенция Перник – Кракра.
Многократно съм награждаван за постигнати резултати в застраховането.
Запален ловец съм и свободното си време предпочитам да прекарам сред природата със семейството си и приятели. Занимавам се и с отглеждане на пчелни кошери.                                                                                                                      

НАГРАДИ
Грамота за представител с висок резултат по продажби на дребно и СМЕ.
Грамота за отлично представяне през първото полугодие на 2013г.
Грамота за най-добри предтавителства през 2013г. от националната конференция по продажби.
Отличие в Годишното състезание на Дженерали Застраховане АД 2014г., с награда екскурзия в Таормина, Сицилия.
Грамота за активност и устойчив ръст при работа със застрахователни брокери и агенти.
Плакет за принос в успешното развитие на агентската мрежа през 2018г.

Застрахователни продукти