За мен

Казвам се Веселин Янев Щерев. Завършил съм УНСС, гр.София, специалност „Счетоводство и контрол“ през 1992 г. Професионалната ми кариера в сферата на застраховането започна през 1992 в „ДЗИ“ ЕАД, като счетоводител. През следващите години преминавах през различни длъжности: Експерт отдел Ликвидация, заместник главен счетоводител в ЗАД „Витоша”, ръководител офис ЗАД „Виктория”, ръководител офис на “Дженерали Застраховане“ АД след обединението на двете дружествата през 2015г. От лятото на 2022г. съм Генерален представител на “Дженерали Застраховане“ АД за София.

В свободното си време обичам да пътувам, играя дартс, риболов, излизам с приятели.

Кога започна своята кариера в застраховането?
Кариерата ми в застраховането започна през 1992 година.

Какъв е твоя подход в работата с клиенти?
Коректност и уважение.

Какво те мотивира в работата ти в застраховането?
Ежедневните предизвикателства.

В какъв вид застраховки си специализиран/а?
Автомобилното застраховане.

Защо според теб е важно клиентите да сключват този вид застраховки? Какви са техните предимства?
Сключването на дадена застраховка осигурява спокойствие и защита на клиентите.

Сертификат за завършен курс на обучение от Института за международно образование в Берлин – „Счетоводство и финанси на застрахователните компании”.

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: