За мен

Казвам се Ваня Иванова Георгиева. По образование съм висшист, завършила съм специалност „Застраховане и финанси“ във ВФСИ „Д.А.Ценов“ гр.Свищов.
Почти целият ми трудов стаж е в сферата на застраховането. Началото на професионалната ми кариера започва в ДЗИ - Стара Загора. След кратко прекъсване, от пролетта на 1991 година започнах като Главен счетоводител в Старозагорския офис на новосъздадената ЗК „Орел“. Осем месеца по-късно бях преназначена като Управител на същия офис. Останах на тази позиция до 2006 година, когато „Дженерали“ придоби собствеността на ЗК „Орел“. От 2006 година до настоящия момент съм Генерален представител на „Дженерали Застраховане“ АД за град Стара Загора. През всичките 29 години ръководеният от мен офис винаги е бил с водещи позиции, всяка година с отличия за добри резултати! Имаме установено дългосрочно, ползотворно партньорство с редица корпоративни клиенти. Офисът ни работи с много клиенти физически лица, както и такива, които са собственици на малък и среден бизнес. Всички те се доверяват на нашия професионализъм и коректно обслужване.

Грамота „Бронзов лъв“ на „Дженерали България“ за 2010г.
Грамота за най-високи постижения в продажбите по Общо застраховане за 2010г.
Грамота „Генерален представител с най-голям обем продажби“ за 2013г.
Грамота за активна работа и партньорство със застрахователни брокери – 2014г.
Грамота за високи постижения в автомобилно застраховане в рейтингова група Б – 2015г.
Грамота за високи постижения в Имуществено и техническо застраховане, Отговорности, Транспортно и Селскостопанско застраховане в рейтингова група С – 2016г.
Грамота за Второ място в Автомобилно застраховане, рейтингова група С – 2017г.
Грамота за Второ място в Имуществено, Техническо, Отговорности, Транспортно и Селскостопанско застраховане – 2018г.

Сертификати по всички видове застрахователни продукти, предлагани от „Дженерали Застраховане”АД.

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: