За мен

Казвам се Тодорка Витанова Недева. Завършила съм Математическа гимназия в гр. Габрово. Висшето образование си получих във ВФСИ „Д.А.Ценов“ – специалност „Управление и планиране“. Имам следдипломна квалификация в РУ „Ангел Кънчев” – специалност „Маркетинг и мениджмънт”, с усилено изучаване на английски език.
Започнах кариерата си в сферата на застраховането и пенсионното осигуряване през м.януари 1999г., като Регионален представител на ПОК „Съгласие“ АД. През 2000г. станах Регионален представител на същата компания за Североизточна България /без гр.Варна/.  На 26.10.2001г. бях назначена на работа в офиса на ЗК „Орел“ в гр. Русе – първоначално като Управител на Фронт офис Русе, а в последствие, от м.ноември 2009г., като Генерален представител на „Дженерали Застраховане“ АД в гр.Русе, където работя и до сега.
Целта на нашето представителство е „МНОГО И МНОГО ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ”!
Тази цел определя и поведението ни – да бъдем лоялни, коректни, знаещи и можещи, за да останат клиентите ни партньор на Дженерали за цял живот!

НАГРАДИ
Първо място за регионално представителство на ПОК Съгласие - 2000г.
Първо място за Регионално представителство на Орел Г Холдинг – 2005г.
Грамота за високи резултати в корпоративните продажби от Дженерали Застраховане - 2013г.
Второ място в категория „Имуществено и техническо застраховане”, група „С” - 2016г.
Първо място в категория „Злополуки и здравно застраховане”, група „С” - 2017г.
Първо място в категория „Имуществено и техническо застраховане”, група „С” – 2018г.

СЕРТИФИКАТИ И ДИПЛОМИ
Сертификати по всички видове застрахователни продукти, предлагани от „Дженерали Застраховане”АД
Сертификат за успешно завършване на програмата на Група Дженерали за подобряване на управлението – 2019г.

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: