За мен

Казвам се Соня Атанасова Хинова. Родена съм на 11.11. в гр. Плевен. Завършила съм висше икономическо образование във ВИИ Карл Маркс, гр. София, специалност Икономика и управление на промишлеността и строителството.

Професиалната си кариера започнах като главен счетоводител на Филхармония и опера в гр. Плевен.

Като застраховател работя от 1994 година. Длъжностите, които съм заемала са Директор на следните застрахователни компании: Български имоти АД, ДЗИ, Виктория АД  и  Дженерали Застраховане АД. От април 2019 година съм Генерален представител на „Дженерали Застраховане” АД, ръководейки Генерална агенция Плевен.                                                                                         

Убедена съм в смисъла на застраховането и затова работя с отдаденост и много любов!
 
Сертификат за успешно завършване на програмата на Група Дженерали за подобряване на управлението – 2019 г.
Сертификати по всички видове застрахователни продукти, предлагани от „Дженерали Застраховане” АД.
 

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: