За мен

Казвам се Павлина Илиева и имам завършено висше образование към ВМИ-гр.София, специалност инж.“Машини и апарати за хранителната и химическа промишленост“. Със застраховане се занимавам от 2004г. През  2009 г. се присъединих към екипа на  „Дженерали Застраховане“ АД в качеството ми на застрахователен агент.

НАГРАДИ
През 20 09г. получих награда за „Най добър агент“ на компанията и съм член на „VIP клуба“ за застрахователни агенти на Група Дженералали - регион CEE. На база реализирани продажбени резултати и добри технически показатели през 2020г. и 2021г., притежавам удостоверения за категория „Активен агент“, съгласно програма за кариерно развитие на агентската мрежа на „Дженерали Застраховане“ АД.

СЕРТИФИКАТИ И ДИПЛОМИ
Сертифицирана съм за всички застрахователни продукти, предлагани от компанията.

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: