За мен

Казвам се Николина Николова Капасъзова. Завършила съм висше образование във ВСУ Черноризец Храбър - гр. Варна, специалност „Защита на националната сигурност“.
Работя в сферата на застраховането от 2007г. Първоначално започнах в ЗАД „ВИКТОРИЯ“ като касиер-счетоводител, а по късно станах ръководител на Офис Свиленград. След обединението на Дружеството с „Дженерали Застраховане“ АД през 2015г., имам възможността да работя за голяма международна компания с богата история. Към настоящия момент съм Генерален представител на Дженерали, ръководейки Генерална агенция Свиленград Марица. Предпочитаният от мен застрахователен бранш е Автомобилно застраховане и Злополуки.

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: