За мен

Казвам се Надя Цветанова Нешева. Имам бакалавърска степен по  „Индустриален мениджмънт“ от ВТУ гр. София и магистърска степен по  „Финансов мениджмънт“ от УНСС гр. София.
Кариерата ми в „Дженерали Застраховане“ АД започна през 2014 г., като експерт. Скоро след това станах ръководител на Фронт офис "Стефан Караджа".
От м.август 2022г. съм Генерален представител за град София. Тогава започна истинското предизвикателство за мен. Концепцията, брандът, бизнес моделът, както и отличната локация на офиса бяха вече налице. Целта пред мен е да развия бизнеса до още по-високо ниво, да изградя още по-стабилни отношения с моите клиенти, да дам своя принос за утвърждаването на бранда Дженерали.
В тази нелека задача, зад мен стои моят екип, който помага за повишаване ефективността на работата. Част от нея е интегрирането на дигитализацията, която все повече се утвърждава на пазара. Целта ни е не само да развиваме бизнеса, но и да имаме повече доволни клиенти, на които Дженерали да бъде партньор за цял живот!
Член съм на VIP Club CEE Region.

Кога започна своята кариера в застраховането?:
През май месец 2014г.

Какъв е твоя подход в работата с клиенти?
Това да бъда техен приятел и да знаят, че могат да разчитат на мен.

Какво те мотивира в работата ти в застраховането?
Грижата за клиента.

В какъв вид застраховки си специализиран/а?
Специализирана съм в „Здравно застраховане“, „Автомобилно застраховане“, „Имуществено  застраховане“ и застраховки „Отговорности“ .

Защо според теб е важно клиентите да сключват този вид застраховки? Какви са техните предимства?
Важно за клиента е да бъде спокоен и защитен.

НАГРАДИ
Грамота за високи постижения в „Злополука, Здравно застраховане” - 2015г.
Грамота за успешно развитие на агентска мрежа - 2016г.
Грамота за принос в успешното развитие на агентска мрежа - 2017г.
Грамота за второ място в категория „Автомобилно застраховане” - 2017г.
Грамота за принос в успешното развитие на агентска мрежа - 2018г.
Грамота за второ място в категория „Автомобилно застраховане” - 2018г.
Грамота за второ място в категория „Имуществено и техническо застраховане” - 2018г.
Грамота за първо място в категория „Имуществено и техническо застраховане” - 2019г.
Грамота за териториална структура със значителен принос в развитието на агентска мрежа” - 2019г.
Грамота за първо място в категория „Имуществено и техническо застраховане” - 2021г.

СЕРТИФИКАТИ И ДИПЛОМИ
Серификат за успешно завършване на Академия 4 - 2015г.
Сертификат за изключителни резултати в категория “Young Lion” - 2022г.
 

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: