За мен

Казвам се Любчо Ангелов Терзиев. Завършил съм висше образование в СА „Д.Ценов“, гр.Свищов, специалност „Застраховане и социално дело“.

Професионалната ми кариера в сферата на застраховането започва през месец октомври 1991 година в ЗК „Орел“ АД. От тогава до сега съм натрупал 28 години стаж в този бизнес. В „Дженерали“ работя още от навлизането на компанията на българския пазар през 2006г.

Натрупаният в годините опит, вкл. в областта на Животозастраховането, ме е развил като добър професионалист във всички застрахователни области. Предпочитаните от мен браншове са имуществено, техническо, транспортно, селскостопанско застраховане, както и всички видове „Отговорности“.             

Грамоти за постижения в сферата на Имуществено, техническо, транспортно, селскостопанско застраховане и Отговорности за 2015г., 2017г. и 2018г.

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: