За мен

Казвам се Иваничка Димитрова Ангелова. Завършила съм висше образование във ВФСИ „Д.А.Ценов“ - гр. Свищов, специалност „Финанси - Застрахователно дело“.
Професионалната ми кариера се развива само в сферата на застраховането, като стартира през 1987г. Тогава започнах като инспектор в ДЗИ, а от 1992г. продължих като управител на клон в първата частна застрахователна компания - „ОРЕЛ“. След като „Дженерали Застраховане“ АД стана правоприемник на застрахователна компания „ОРЕЛ“ през 2006г., продължих кариерата си като станах Генерален представител на Дженерали за област Ловеч.
В свободното си време обичам да се разхождам сред природата.

НАГРАДИ
Грамота за високи постижения в Автомобилно застраховане през 2015, 2016 и 2018г.

СЕРТИФИКАТИ И ДИПЛОМИ
Сертификати по застрахователните продукти, предлагани от „Дженерали Застраховане”АД
Сертификат за успешно премината „Програма за подобряване на управленски умения"
 

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: