За мен

Със застраховане започнах да се занимавам през 2007г. В самото начало бе спомагателна дейност към друг мой бизнес, но на по-късен етап се превърна във водеща. Към настоящия момент смело мога да кажа, че застраховането ми е основната професия, която ме мотивира да продължавам да усъвършенствам и развивам уменията си. Пре димно предпочитам бранша „Общо застраховане“. Избрах Дженерали Застраховане за партньор, защото вярвам, че качеството е в основата на успешното сътрудничество и гарантира удовлетвореността на клиентите.
В свободното си време обичам да ходя на риболов, да съм със семейството си и заедно да посещаваме нови места.
 

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: