За мен

Казвам се Искра Мариянова Трифонова.      
Имам висше образование - през 2009г. завърших СА „Д. А. Ценов" в гр. Свищов, специалност „Финанси“, с придобита бакалавърска степен, а през 2010г.  станах магистър с профил „Финансов контрол и външен одит“.
Професионалната ми кариера в сферата на застраховането започна през 2010г. в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп. През 2014г. се присъединих към екипа ЗАД „Виктория“ като специалист „Общо застраховане“ и продължих развитието си и след обединението на компанията с „Дженерали Застраховане“ АД през 2016г. 
От 01.09.2020г.  съм Генерален представител на „Дженерали Застраховане“ АД за гр. Севлиево.
 

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: