За мен

Казвам се Христина Стоянова и съм изучавала „Застрахователно и осигурително дело“ във ВУЗФ гр. София. През 2008г. се присъединих към екипа на ЗАД „Виктория” в качеството ми на Ръководител офис. Продължих развитието си на тази позиция и след обединението на компанията с „Дженерали Застраховане” АД през 2015г. Към настоящия момент съм Главен консултант – Ръководител на Агентски офис в гр. Левски. За мен успехът трябва да се измерва не толкова с позицията, която човек е достигнал в живота, колкото с препятствията, които е преодолял докато се е опитвал да реализира целите си. Считам, че човек става истински успешен, когато помага на другите да успеят. През тези години се научих на професионализъм, гъвкавост, планиране и иновации. Работя със сърце и душа и винаги подхождам с позитивизъм и добро отношение.
Свободното си време прекарвам с най-голямото ми богатство-моето семейство. Обичаме да пътуваме, да се разхождаме сред природата и да помагаме на хората.
Моят девиз е: Аз мога и зная как!

НАГРАДИ
Грамота трето място за най-висок ръст на застрахователни премии офис Левски през 2010 год.
Грамота на Христина Стоянова Категория „Отличник - Академия Дженерали” през 2020 год.

СЕРТИФИКАТИ И ДИПЛОМИ
Сертификати: Каско на МПС, Домашно имущество, Имущество за малък и среден бизнес, Класическа злополука, Задължителна трудова злополука, Товари по време на превоз и Отговорности.

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: