За мен

Казвам се Георги Владимиров Дончев и имам завършено висше образование в ВМЕК Ленин, специалност „Машинен инженер ДВГ“ през 1970г., както и във ВИИ „К.Маркс“, специалност „Икономика и управление на стопанската дейност“ през 1994 г. В застрахователният бизнес съм от 1977 г., като до 1992г, бях експерт оценител на щети на МПС в ДЗИ. След това бях служител в дирекция Автомобилно застраховане на ЗК Орел, а от 2006г вече Дженерали Застраховане АД. След пенсионирането ми пред 2011 г, съм застрахователен агент на Дженерали, като работя с всички застрахователни продукти на компанията.
 

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: