За мен

Казвам се Георги Иванов Арнаудов. Завършил съм ВФСИ „Д.А.Ценов”, гр.Свищов, Магистър по икономика ОПУП, специалност „Промишлен мениджмънт“.
Професионалната си кариера започнах през 1981г. в ПЗ ”Черно море” - гр. Бургас, като последователно заемах отговорни ръководни постове до 1984г. Впоследствие станах Председател на Окръжния съвет на БТС, област Бургас. Години по-късно се насочих към частния сектор в сферата на търговията.
Със застраховане се занимавам от 1992г. Започнах като инспектор „Общо застраховане“ в ЗК „Орел” АД. През 1999г. бях назначен за Управител на ЗК  ”Орел”АД. От 2006г., след като „Дженерали Застраховане“ АД придоби ЗК  ”Орел”АД, продължих работата си в качеството си на Генерален Представител на компанията за гр.Бургас.
Специализиран съм основно в общо застраховане, като сред любимите ми браншове са имуществено, автомобилно и здравно застраховане, както и  Злополуки.
През свободното си време обичам да ловувам, да изучавам българския фолклор и да гледам футбол.
Мото: „Всичко е въпрос на време и на нерви”.

Сертифициран съм по всички продукти, предлагани от „Дженерали Застраховане“ АД.

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: