За мен

Казвам се Георги Братанов Бакларов. Имам висше образование – степен Бакалавър , специалност „Застраховане и социално дело“, СА Д. А. Ценов Свищов
Със застраховането се срещнахме през 1991г. и от тогава не сме се разделяли. Започнах като застрахователен агент в ДЗИ. През годините съм участвал като представител на  "Българско пенсионноосигурително дружество"  (БПОД) за гр. Смолян в избора на професионални и универсални пенсионни фондове .
От крилете на ЗК „Орел“ продължих под крилете на лъва на „Дженерали“ след навлизането на компанията в България през 2006г. От тогава съм Генерален представител на компанията за гр. Смолян.
Обичам пътешествията с мотор по крайбрежието.
 

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: