Елена Здравкова Брамова

Казвам се Елена Здравкова Брамова. Родена съм на 06/04/1980 г. Завършила съм „Международни икономически отношения“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, през 2004 г. През 2005 г. придобих магистърска степен - специалност „Бизнес администрация“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Занимавам се със застраховане от 2016 г., като от м. май същата година, съм ръководител на екип от застрахователни агенти на GENERALI. Работя в сферата на общо застраховане. Старая се да бъда максимално полезна на своите клиенти, подробно разяснявайки и уточнявайки с тях всички условия, преди сключване на застраховка. Стремя се те винаги да могат да разчитат на мен и да получават нужното съдействие. В работата и в живота се ръководя от моето мото: „Когато искам - мога“. В свободното си време обичам да  плувам.

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: