За мен

Казвам се Донка Ангелова Колева. Завършила съм „Институт за културно-просветни кадри“ – гр. Хасково с профил „Хореография“ през 1980г. През 2000г. придобих Свидетелство за Професионална квалификация „Застрахователен мениджър“ от СА „Д.А.Ценов“- гр. Свищов. През 2003г. завърших Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ със специалност „Стопанско управление“ и магистратура със специалност „Финанси“ към същия университет през 2006г. Започнах работа в сферата на застраховането през 1988г. като застрахователен агент към ДЗИ. След това взех участие в изграждането на ЗАД „ Армеец“ на територията на Пловдивска и Смолянска област, като управител на Агенция. От 2002г. съм част от екипа на ЗК „Орел“, а по-късно и на „Дженерали Застраховане“, първо като Началник отдел, след което Директор на Фронт Офис. В момента съм Генерален представител на Дженерали за гр. Пловдив.
Застраховането се превърна в голямата ми любов, след любовта ми към българския фолклор.
Ежедневният контакт с различни хора, с техните съдби и интереси, изпълва живота ми с удовлетворение и  нови познания.

НАГРАДИ
Грамота за 1-во място в „Автомобилно застраховане“, рейтингова група „B“ –2018г.
Грамота за 2-ро място в „Имуществено, техническо, транспортно, селскостопанско застраховане и отговорности“, рейтингова група „B“ – 2018г.
Грамота за принос в успешното развитие на агентската мрежа за 2017г.
Грамота за 3-то място в класиране по ВИП клиенти – 2012г.
Грамота за най-добри резултати по автомобилно застраховане за 2010г.
Най-добър офис на Дженерали България за 2007г.

СЕРТИФИКАТИ И ДИПЛОМИ
Сертификати по всички видове застрахователни продукти, предлагани от „Дженерали Застраховане”АД
Сертификат за успешно завършване на „Програмата за подобряване на управлението“

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: