За мен

Казвам се Десислава Георгиева Янева и съм родена на 16.08.1973г. в гр. София.
Завършила съм висшето си образование в УНСС, гр. София, специалност „Прогнозиране и планиране на икономическите системи”.
Професионалната си кариера започнах през 1995г. като брокер в „АВАЛ” АД. Със застраховане се занимавам от м. юни, 2001г. – първоначално като Експерт в ЗК ”Орел” АД. От м. май 2004г. до м. ноември 2009г. заемах длъжността Директор на Фронт офис „Витоша“ на ЗК ”Орел” АД, а от 2007г. - на „Дженерали Застраховане” АД. През м. ноември 2009г. станах  Генерален представител на компанията за гр. София.
В портфолиото на офиса ни е застъпена цялата продуктова гама, предлагана от Дженерали Застраховане, като основно сме насочени към застраховки за физически лица, както и клиенти с малък и среден бизнес.
Приоритет  за мен и моят екип е адекватната комуникация и удовлетвореността от работата с нашите клиенти и посредници, както при продажбите, така и в следпродажбеното обслужване!

НАГРАДИ
Грамота - Генерално представителство с високи резултати от брокерски продажби през 2013г.
Грамота – Второ място – Генерални представителства за 2014г. – изпълнение на плана за работа с брокери
Грамота за високи постижения в „Автомобилно застраховане” 2015г. – Рейтингова група „А

СЕРТИФИКАТИ И ДИПЛОМИ
Сертификат за успешно завършване на програмата на Група Дженерали за подобряване на управлението – 2019г.

Застрахователни продукти

Застрахователният агент може да Ви съдейства за следните застрахователни продукти: