Нашите офиси
     

Актуални търгове на Дженерали Застраховане АД

05.05.2017 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на доставчик за разработка и инсталация на система за дистанционни обучения

При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 17.05.2017 г.

 

За допълнителна информация: тел. 02/ 926 7 214

 

 

05.05.2017 г.

 Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на агенция за осъществяване на проучвания по методологията „Таен клиент“

При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 17.05.2017 г.

 

За допълнителна информация: тел. 02/ 926 7 214

 

 

31.03.2017 г.   

„Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на доставчик на 80 бр. компютри.

При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти - 20.04.2017 г. до 18.00 ч.

 

За допълнителна информация: тел. 02/ 926 7 214

 

 

 

18.01.2017 г.   

„Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на преводаческа агенция, с цел сключване на тригодишен договор за обслужване

При проявен интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок – 25.01.2017 г. до 14.00 ч.

 

За допълнителна информация: тел. 02/ 926 7 214